Allah kimseyi çaresiz bırakmasın. İktidar çaresizlik içerisinde. Vatandaşların arasına tebdili kıyafetli kişileri sokacakmış. Ben buna bir şey bulamadım. İktidarın şu anki en büyük derdi etiket fiyatlarını düşürmek. Pekiyi güzelde bu tebdili kıyafetli kişiler kimleri takip edecek. Tebdili kıyafet dediğiniz zaman kimliği gizli kişiler demektir. Bu piyasaya çıkarılan kişiler satıcıları mı, kontrol edecek? Yoksa alıcılarımı kontrol edecek? Tebdili kıyafetli kişiler satıcıyı kontrol edemez. Satıcıları ancak devletin resmi görevlileri kontrol edebilir. Tebdili kıyafet dediğiniz zaman görevli kişinin tanınmamasını sağlamak demektir. Bu işte, bu tebdili kıyafetli kişiler kullanılamaz. Bu tebdili kıyafetli kişiler hiçbir işe müdahil olamaz. Ancak rapor edebilir. Bu tebdili kıyafetli kişiler. Ne satıcıları, nede alıcıları kontrol edemez. İktidar bu tebdili kıyafetli kişileri vatandaşların arasına neden çıkardı? Esas mesele işte burada. Kendi millet vekilleri vatandaşların arasında dolaşamıyor. Millettin tepkisinden çekindikleri için halkın arasında dolaşamıyorlar. Bu piyasaya sürecekleri tebdili kıyafetli kişileri piyasada neler oluyor öğrenmek için kullanacaklarını tahmin ediyorum. Marketler bazı pahalı ürünlere alarm bağlamışlar. Bu olay bu ülkeye yakışmayan bir durumdur. Hele Müslüman bir ülkede asla olmaması gereken bir olaydır. Bu olay ülkenin yüz karasıdır. Bilhassa çocuk mamaları ve bazı pahalı ürünlere bu alarm takılmış. Burada önemli olan vatandaş neden bir ürünü parasını vermeden almayı düşünmüş. Zaten çocuk mamasına alarm takılası yeni başladı. Nedeni ise Fakirin daha da fazla fakirleşmiş olmasında kaynaklanıyor. İtibarda tasarruf olamaz diyenlere soruyorum. Çocuk mamasını alacak para bulamadığı için elim yazmaya dahi gitmiyor. Parasız almaya kalkması itibarı artırıyor mu? Yoksa itibarı rencidemi ediyor. İşte en büyük itibar ülkesinde yoksul bırakmamaktır. Yandaşlara 5-6 maaş bağlamak itibar değildir. Şayet sizin için bu itibarsa böyle itibar yerin dibine batsın. Vatandaşları Pazar yerlerinde ki artılardan çürük sebze ve meyve toplayacak. Neden? Yoksulluktan dolayı. Öbür taraftakilerin yedikleri önlerinde yemedikleri arakları da keyif çatacak. Bunun adına da sosyal devlet denilecek? Bunun adına da itibar denilecek? Bu tebdili kıyafetli kişilerin ne iş yapacaklarını bir türlü keşfedemedim. Bırakın devletin parasından yardım etmeyi. Servetinizin zekatını bu fakirlere verseniz ülkede fakir kalmaz. Şu yap işlet modeli ile yapılanlara verilen garanti parası dahi bütün fakirlere yeter. Millete kendi paranızı kullanın diyorsunuz. Yani Türk parasını kullanın diyorsunuz. Kendiniz bütün işleri dolar ile yapıyorsunuz. Bu da yetmiyor garanti verdiğini tesislerin parasını dolar üzerinde veriyorsunuz. Herhangi bir iş olurda bu garantilerin ödenmemesi durumunda hasıl olmasın diye. Antlaşmaları İngiltere kanunlarına göre yapıyorsunuz. Bu dünyanın görünen yüzünden başka birde görünmeyen yüzü var. İşte orası bizim için en önemli yer. Çünkü az yaşa çok yaşa mutlaka oraya gidiş olacak.  Bütün derdiniz enflasyonu düşürmek değil mi?  İzlenen bu yolla enflasyon düşmez. Daha da kötüye gider. Önce köylüyü yok saymaktan vazgeçin. Köylü milletin efendisidir. Neden acaba? Karnımızı doyurduğumuz bütün gıda maddelerini onlar üretiyorlar. Üreticilerin girdilerini düşüreceksiniz. Bazı vergilerden vazgeçeceksiniz. Borçlarını faizsiz erteleyeceksiniz. Birazda destek vereceksiniz. Hem çok üretecekler. Hem de ucuza mal edecekler. Piyasayı ucuzlatacaklar. Bunun çaresi Üreticileri desteklemek ve girdilerini ucuzlatmaktır. Saygılarımla.
Türküm, doğruyum, çalışkanım, ilkem, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi, özümden çok sevmektir. Ey büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, durmadan yürüyeceğime ant içerim. Varlığım, Türk varlığına armağan olsun. 
Türkiye laiktir, laik kalacaktır. Ne mutlu Atatürkçüyüm diyenlere! Ne mutlu cumhuriyetçiyim diyenlere! Ne mutlu Türk milliyetçisiyim diyenlere!  Ne mutlu varlığım Türk varlığına armağan olsun diyenlere!  Ne mutlu demokratım diyenlere! NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!