SIĞINMACILAR VE GÖÇMEN MESELESİNE BAKIŞ

Kıymetli okuyucularım. Geri kalmışlığın en büyük ölçüsü’ tarih şuurunda yoksunluktur (mahrum olmaktır) “ diyen sosyologlar’ çok ciddi bir konuyu açıklamışlardır. Tarihe baktığımızda Türk milleti'nin dünya'daki bütün kavimlere (milletlere) sahip çıktığını görürüz. Milletimizin bu asil davranışı zaman' zaman birileri tarafından kötüye kullanılmış ‘ ihanetlere sebep olmuştur. Bunun en açık örneği Ermeniler’ Rumlar’ Yahudiler’ Hristiyanlar ve Araplardır. Yemek yedikleri sofraya’ karnını doyurdukları ocağa’ her fırsatta yanlış yapmak için pusu kurmuşlardır. Hâlâ bu alçaklıktan kurtulamamışlardır. Bunların zafiyet ve kalleşliklerinden istifade etmek isteyen düşmanlarımız (emperyalist’ siyonist’ küresel güçler) boş ‘durmamış devamlı olarak sinir uçlarını kazımıştır. Karıştır’ sonra da barıştır” oyunlarıyla Türk milletine karşı ihanetlere devam edilmiştir. Kıymetli okuyucularım. Son günlerde tartışılan “sığınmacılar’ göçmenler” meselesi kanayan yara haline gelmiştir. Kimilerinin ırkçılık’ kimilerinin yabancı düşmanlığı olarak yorumladığı bu hadise’ bana göre açıktan Türk düşmanlığıdır. Çünkü uzun vadeli strajetik hesaplar yapılmaktadır. Pusuda bekleyen ihanet şebekeleri kirli planlarına devam etmektedirler. Özellikle bazı siyasi demeçler üzücü olduğu kadar' ürkütücü de oluyor. Ne demek “suriyeliler giderse Türkiye'nin ekonomisi çöker” para veren' yardım yapan Türk milleti. Her gün bir kaç tane şehit veren Türk milleti’ vergisini ödeyen’ devleti için canını’ kanını veren Türk milleti. Ekonomiyi ayakta tutan suriyeliler öyle mi. Kaç milyon Türk genci işsiz dolaşıyor. Kaç yüz bin üniversiteli gencimiz iş arıyor. Bunların hesabı yapılmadan nasıl oluyor da’ en ağır işlerde suriyeliler çalışıyor denilebiliyor. Türk insanına yazık değil mi. Kıymetli okuyucularım. Suriyeli göçmenler (sığınmacılar)’ bayramda memleketlerine gidip analarının' babalarının ziyaretlerini yapıp' tekrar Türkiye'ye geliyorlar sonrada İstanbul'da yürüyüş yapabiliyorlar. Bu arada Afkan'lılar da akın’ akın Türkiye ye geliyor. Bunların içerisinden’ önceki yıllarda gelenlerden “kiralık katil bile" çıktığını görüyoruz. Atalarımızın "Taşı sıksa suyu çıkarır” diye tarif ettiği bu genç sığınmacılar’ birileri tarafından nasıl korunuyor' cidden merak konusu. Suriye'deki seçimleri %90 farkla kazanan Esad nasıl bu sonuca ulaşıyor. Sormak lazım. “Kendi ülkesinden kaçan bunca Suriyeli ve Afkanlı gençler’ niçin yerinde mücadele etmiyorlar’ niçin hürriyet kavgası yapmıyorlar”. Türkiye'de bedava ekmek var. İş var sokak kabadayılığı’ moda’ zina' fuhuş’ hırsızlık ve onlarca rezalete girişiyorlar. Ülkelerine gönderilsin’ can güvenlikleri temin edilsin denildiği zaman ırkçılık oluyor öylemi. Yarın bu insanlar nüfus oranı itibariyle bir çok bölgede seçim kazanacak sayıya ulaşınca’ Türkiye Araplaşacakmı yeni bağımsız bölge çığırtkanları'mı türeyecek. Evet ben Müslüman Türk milleyetçisiyim. Sığınmacılar ülkelerine geri gönderilsin istiyorum. Bu mesele MİLLİDİR' SİYASİ DEĞİLDİR. Türkiye üzerinde oynanan oyunlar bozulmalıdır. Asıl beka meselesi budur.