SARHOŞLUĞUN ÇEŞİTLERİ VE SARHOŞLAR

Sevgili okuyucularım. Halkımız arasında sıkça kullanılan bir söz vardır. "İçmeden sarhoş olmuş” derler. Bu konuya ışık tutan sevgili peygamberimiz s.a. şöyle anlatıyor. “ Sizden iki sarhoşluk zuhur etmedikçe (meydana çıkmadıkça) Allah tarafından gelen (gönderilen) Hak Din üzerine (yaşamaya) devam edersiniz. Bu sarhoşluklardan birincisi cehalet sarhoşluğudur. İkincisi ise dünyaya aşırı düşkünlük sarhoşluğudur”. Bakınız-Hadislerle Müslümanlık' cilt 3. Sayfa 1247. Birlikte manzaraya bakalım ‘ vaziyeti gözden geçirelim. Önce günümüzün biz müslümanlarına ‘ sonrada ümmetin durumuna bakalım. İdealist islamcı geçinen sözde dindarlara ‘ muhafazakar ‘ milliyetçi olduklarını iddia eden siyasetçilere ‘ tarikatçı ve islamcı geçinen bazı zümre ve cematlere baktığımızda karşımıza müthiş bir sarhoşlar grubu çıkar. İçmeden kafayı bulmuş ‘ aşırı dünya malına düşkün olan sarhoşlar ‘ öbür tarafta insanlığı tehdit eden cehalet sarhoşları ‘ diplomalı yalakalar. Böyle bir alemde islam dünyasına ve müslümanlardan oluşan sokakları ele alırsak yarın sarhoşların sayısını siz hesap edin. Örnek vermek gerekiyorsa birlikte göz atalım. Ekranlara yansıyan ve gündemden hiç düşmeyen şu çok maaş alan bürokratlar'ın durumu. Para kazanmak uğruna yapılan vurgunlar ve yolsuzluklar ‘ gri pasaportla yurt dışına çıkarılan ve geri dönmeyen sözde adamlar.
Sevgili okuyucularım. Hatırladığım kadarıyla 2014 yılında Bursadan ‘ İzmire yolculuk yaparken ‘ otobüsün koltuklarının arkasındaki fileli ceplerden bir dergi aldım. Şöyle bir reklam gördüm. “Cemaatlere ‘ dindar müslümanlara göre helal tatil ‘ helal turizm. Antalya Alanya’da beş yıldızlı otel. Plajına Mısırdan beyaz kum getirilmiş. Özel olarak itina ile hazırlanmış. Dindar hanımlar orada ‘ şifalı kumda islami hükümlere göre tatil yapacakmış”. Bu özel tipleri incelersek ve bunların avanelerine göz atarsak ‘ enterasan manzaralarla karşılaşırız. Aralarında fitre ‘ zekat toplayan ‘ islami yasalar masada olmadığı için hür değiliz diyen ‘ onun için faizi meşru sayan tiplerden alında ‘ kurban derilerine ‘ öşür ve benzeri yardımlara kadae ‘ hepsini kabul edenleri görürsünüz. Hayali cennet vaadleri ve cehennemden kurtulma sloganları ile ‘ sempatizanlar bunlara yardım yaparlar. Tıpkı sendika patronlarının ve ağalarının sahillerdeki sosyal tesisleri gibi. Bir tane işçimiz oralara gidip tatil yapamaz. Ama işçilerden her ay oralara aidat kesilir. Sonrada çıkılır ortaya “ demokrasive özgürlük “ nutukları çekilir. Buda sarhoşluğun ayrı bir şeklidir.
Sevgili okuyucularım. Allah resulü s.a. şöyle buyuruyor.” İyileriniz zalimlere yardakçılık ( yalaka ve yağcılık) eder ‘ hukuk (adalet) kötülerin eline düşer ‘ saltanatta küçüklerinizin ( hadiini bilmezlerin) eline düşerse ‘ işte o zaman fitnenin hücumuna uğrarsınız ve birbirinize düşersiniz. İsrail oğullarının başına gelenler sizinde başınıza gelir. İyiliği emretmek ve kötülüğü yasaklamaktan uzaklaşırsınız". Bak. Tebarani ‘ evsad-mecmu'uz zevaid. Cilt 7.say ‘ 286. Ayrıca kenzül ummal. Cilt 2. Say ‘ 139. Ah “içmeden sarhoş olanlar'ı biri bir tanıyabilsek.