DEMOKRAT'ÇA UYANALIM UYANDIRALIM!

Bundan evvelki  iki yazımızda iman ve infak nedir? Bu iki kavram üzerinde durduk ve  dünyanın, tüm ülkelerin mevcut ve gelecek hallerinde.
8 milyar nüfusa giden dünya ülkelerinin  1 milyardan fazlası tam açlık ve susuzluk içinde olduğunu bir yılda gayrısafi miili ve dünya hasılası (gsmh)  olarak ürettiklerine bakın!.. 100 trilyon usa dolardır. Bu gelirin %90'ı tüm dünya nüfusunun  % 1 olan 80.000 Kişi olan dünya efendileri olarak kendilerini ilan eden  dünya siyonizim  teşkilat mensuplarının. Geri kalan dünya nüfusu ( böl-parçala-hükmet ) emperyalist yönetim, sistemleriyle idare,edildiğini bütün dünya insanlığını köleleştirme faaliyetleri ile  infaksız imansız paylaşması olmayan müşterek haksızlıklarımız, adaletsizliklerimiz, zalimliklerimiz, Kötülüklerimiz, yanlışlıklarımızın güzel olmayan noksanlıklarımızı yansıtan  hareketlerimizin  neticesidir Demiştik. Böyle bir düzensizlik içinde tüm ülke, dünya insanlığının   gaflet delalet kendi kendine ihanet  çatışmaları içinde yok olmaya doğru sürüklenme neticelerinden kurtuluş çareleri olarak da:
1-    Her türlü  haksızlık karşısına hakk ve hakkın hukunun üstünlüğünü
2-) Adil eşitlikli özgür- infak ve  ilahi tam iman hakimiyetini dünyada hakim kılmak.
3-)bu mücadelede  benlik'lerimiz'den kurtulup ; tam demokratça!.. İnsanca insanlığın bizlik ve birlik hakimiyeti mücadelesinden   hep birlikte  galip çıkmaktır.
Gelin hep birlikte   vicdanen düşünelim:
1-) Evimizde aile  yaşantımızda Meslek iş hayatı işletme yaşantılarımızda  Mahalle köy belde şehir ve ülke yaşantılarımızda. Dünya yaşamlarımızda  her türlü  haksızlıklar  karşısında hakk ve adaleti üstün tutarak bizlik ruhu ile  birlik içinde mücadele edebiliyor muyuz? Maalesef tam bir  hakk i -imanı , insani-vicdani adaleti üstün tutan bir mücadeleler içinde neden  olamıyoruz.
2-) Adil eşitlikli özgür bir mücadele hedefinde neden? neden? buluşamıyoruz?
3-) Bu mücadelede  benlik'lerimiz'den kurtulup ; tam demokratça İnsanca insanlığın bizlik ve birlik hakimiyeti mücadelelerinden!.   Hep birlikte  galip çıkmak için  her gün neler yapmamız gerektiğini kısa orta ve uzun vadeli  planlamalar içine girip yılmadan!. Sabırla!. Azimle  inatla  bunları neden uygulayamıyoruz?  Eğitimsizliklerimizden!. Ve Bencilliklerimizdendir!...
Ülkemizin tüm siyasi  ekonomik askeri adli merci mensuplarına; tüm sağlık eğitim işletme  ve aile idarecilerimize  sesleniyorum. Aklın ilmin  bilmin yolu tektir.
4-) A-) Çalışmadan çalıştırmadan üretmeden  ürettirmeden bir yerlere varamayız!..
B-) Çatışarak çatıştırarak! Kırarak-dökerek Korkutarak zulüm ederek zalimliklerle!. Soydurarak soyarak!.. Haramzadeliklerle yasaklarla! Bir yerlere varamayız ?
Hele!.. Hele
Ülkelerde ve dünya da   acizliklerimizin!. Beceriksizliklerimizin  tembelliklerimizin  bedellerini!..  Ödememek!.. Başkalarına  adaletsizlikler içinde ödetmek için!..    Askerlerimizin jandarma ve polislerimizin  güvenlik güçlerimizin, hapishanelerin sayılarını arttırarak mafyacılarla iş birliği yaparak ; adalet mercilerini  doğrudan ve dolaylı çok çeşitli  baskılar altına alarak!..  Bir yerlere gideceklerini zanneden  zavallıların peşinde giderekte  bir yere  varacaklarını zannedenlerin! Varacakları nokta!.  Zavallıların zavallı kölecikleri!.. olmaktır.
Vesselam!.