HAYAT REÇETESİ

  1- Ufak şeyleri dert etmeyin!

  2- Erkenden kalkmaya alışın!

  3- Hayatı olduğu gibi kabul edin!

  4- Sevgi kapasitenizi geliştirin!

  5- Tenkit etme isteğinizi bastırın!

  6- Bırakın ara sıra canınız sıkılsın!

  7- Rastgele iyilikler yapmaya çalışın!

  8- Her şeye hâkim olmaya çalışmayın!

  9- Başkalarını suçlamayı artık bırakın!

10- Bırakın, bazen başkaları haklı olsun!

11- Herkesin onayını almaya çalışmayın!

12- Her gün bir şeyler öğrenmeye çalışın!

13- Vaktinizi, minnettarlık için de harcayın!

14- Her an bir şeyler öğrenmeye açık olun!

15- İnsanların gözlerine bakın ve gülümseyin!

16- Hep siz değil, bazen da başkaları haklı olsun!

17 “Yarın ne giyeceğim?” diye düşünürken, bazen de aklınıza “kefen” gelsin!

 

ECDADIN VAKIFLARI

Yardım, şefkat ve sevgi hissinin ebedîleşmesi arzusundan doğan ve bunların müesseseleşmiş şekli olan vakıf müesseselerimiz sayesinde ecdadımız yıllarca huzur içinde varlığını devam ettirdi. İnsanı hayretler içinde bırakan çok enteresan vakıflar vardı. Bunlardan bazılarının yaptıkları şunlardır:

* Kışın aç kalan kuşların ve yabanî hayvanların beslenmesi,

*Bayram günlerinde çocukların sevindirilmesi,

*Koyun cinsinin ıslah edilmesi,

* Et fiyatlarının kışın yükselmemesi için tedbirlerin alınması,

* Hasta ve garip göçmen leyleklerin bakım ve tedavi edilmesi,

* Cami ve türbe duvarlarındaki ot ve yosunların temizlenmesi,

*Ramazan ayında, camiler de iftariyeliklerin dağıtılması,

*Köy ihtiyarlarına elbise temini,

*Hamalların sırtlarındaki yükleri, üzerine koyup dinlendikten sonra kimsenin yardımına muhtaç olmaksızın sırtlanabilmeleri için mola taşları dikilmesi,

* Çalışan kadınlara süt anne bulunması,

* Hac yolunda parasız kalanlara para dağıtılması,


*Yüksek dağ ve geçitlerde kar ve tipiden korunmak için sığınak yapılması.            (Türk Kültür ve Medeniyeti, s. 183/202)