DEMOKRATÇA

1.yazımız!
Enerji: Kainat’ ta ve Dünya’da hangi zaviyelerden ve hangi olgularla, hangi oluşumlarla bakarsak bakalım kainatın, dünyanın ezelden ebede kadar devamlı sonsuz hayatiyet oluşumlarla vazgeçilmezi! Olmazsa, olmazı enerji’ dir.
1-) Hidrojen (h2)
=Kainat ’ta keşfedilen 114 elementin ilk elementi!                    
=Tek hücreli!  Tek çekirdekli! Tek atomlu!                 
=Tek protonlu !-tek elektronlu! Tek siprin’li!
=tek farklı! Her şeyi ile! Bütün olgu, unsurlarıyla tek! Kendi hidrojen enerjisini ancak ilahi kendi kontrol edebilen olduğu için  ( h ) halk eden=yaradan sonsuz gücün simgesi olarak ( h2 ) olarak  simgelendirilmiştir.  
=Kainat’ ın ilahi ol! Emriyle! Tasavvur ötesi hızlarla! Tasarruf ötesi enerjileri tasavvur ötesi enerjilere dönüştürerek ilahi ezelden ilahi ebede kadar tüm yaratılmış, yaratılmakta, yaratılacakların tasarruf ötesi mekanlarda- tasavvur ötesi maddi ve manevi oluşumların sonsuz tükenmez yanıcı ve yakıcı   ilahi enerjisidir hidrojen
2-) Oksijen
= diğer sonsuz enerji kaynağı olan oksijen de
Bir ilahi yanıcı ve yakıcı enerji kaynağıdır. İlahi iki yanıcı –yakıcı enerji kaynağını; sonsuz yaratan allah cc zıtlıklar dünyasını birleştirerek ( h2 + 0)=h2o=su oluyor. Söndürücü oluyor! Abı hayat iksiri gibi tüm ezelden ebede kadar yaratılmışların, yaratılacakların hayatın-yaşamın temel kaynağı
3-) Su = h20
Bugün tüm dünya insanlığı uzay çalışmalarında temel birinci hedefi! Bu dünyamız gibi bol su gibi temel hayatın, temel yaşamın enerji kaynakları olan suları bol bir dünya aramaktadırlar.
Su enerjisi olan yerde tüm yaratılmışlar için vazgeçilmez olmazsa hiç bir şey olmazı su dur.
=Tüm yaşamın hayat hakkının temel taşı olan su! Evet, evet; su enerjisidir!
Bugüne kadar tam tarifi yapılamayan yaşam içinde olan tüm yaratılmışların ilahi ruh enerjisinin de varlığını devam ettirmesinde suyun vazgeçilmez yeri vardır. Suyun bulunmadığı ortamlardan ilahi ruhlarda o susuz varlıktan uzaklaşmaktadır.
Bunun için dünyamızın 3/4 fazlası su dur. Bu ilahi en büyük yaşam hakkı nimetidir.
Geçmişten bugüne ve yakın geleceğe kadar tüm yaşam içinde olan; insanlar maalesef bu ilahi sonsuz yaşam ve hayatın temel vazgeçilmez hayati unsuru olan su sonsuz enerjisini baş döndürücü hızla kirleterek! İsraf ederek! Faydalayıcılığından uzaklaşarak adeta toplu intiharlara- toplu katliamlara doğru insanlarla birlikte   arkamızdan tüm canlıları da hatta gelecek canlı olacak insanlarla birlikte; canlı olan tüm varlıkları da sürükleniyoruz!
Dünya taş devri- tarım devri- demir-tunç-çelik- yüksek vasıflı malzeme devirlerini aşmıştır. 21 yüzyıl da yepyeni ileri-yüksek teknoloji hidrojen-oksijen-su-karbon (karbon)-biyo-gen teknoloji zirvelerini sürekli iletişim ve bilişim devrimlerine girmiştir.
Bugün, gelecekte en büyük tehlike ülkelerin, dünya su enerji kaynaklarını ev verimli kullanmak= hidrojen-oksijen enerji sistemleriyle kullanmak yerine hidro elektrik santrallarını yaparak kullanmak   en verimsiz kullanma olduğunu ergeç büyük faturalar ödeme mahkumları olarak ülke ve dünya insanlığının gelecek nesilleri  bizleri kafasız-akılsız nesiller olarak damgalayacaklardır.
=yeni, karbon- devri içine girdik. Çelikten 200 kat daha sağlam- havadan hafif- bir karbon dan milyonlarca farklı yüksek nitelikli malzemelerin çıktığı ve baş döndürücü hızda çıkmakta ısrarlı olduğu bir devir içinde  gelecek nesiller kömürleri yakacak olarak- evlerimizde ve termik santrallarda kullandıklarımızı tespit edince bizlere (atalarımız hakikaten ilimsiz-bilimsiz-akılsız idraksız israflı bir yaşam içinde bizim gelecek nesillerin haklarını israf içinde en verimsiz kullanmışlardır.)Diyerek  alay edeceklerdir.

Not:
Gelecek yazılarımızda enerji hakkında insanlığın insanca yaşam haklarından nasıl israflar ve  yanlış kullanımlarıyla intiharlara sürüklendiğimizi birlikte ilmin bilimin ve insanlığın insanca adil hakça  değerler içinde   ele almaya devam edeceğiz.

Vesselam !