CİNSİYET DEĞİŞTİREN BİRİSİ

Yıllar öncesinden tanıdığım bir erkek öğretmen vardı. Geçtiğimiz gün İzmir’de bir cafe de hanımla oturuyoruz. Biraz ileri de oturan bayan grubundan biri sürekli bize bakıyor. Doğal olarak dikkatimizi çekti. Bir, iki dakika sonra o bayan kalktı yanımıza geldi, elini uzattı ben Sevgi, hocam beni tanımadınız mı? dedi. Dikkatlice baktım, tanır gibiyim. Düşünüyorum bilemedim. Sonra beynimde şimşek çaktı. Yıllar öncesinden tanıdığım o erkek öğretmen arkadaş cinsiyet değiştirmiş ve kadın olmuştu. Sevgi hanım; öğretmeliğe devam ediyormuş. Cinsiyet değiştirdikten sonra devlet okulundan özel okula geçmiş ve evlenmiş.

Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Nedir?

Cinsiyet değiştirme ameliyatı, kadından erkeğe ya da erkekten kadına dönüşmek için yapılan tıbbi uygulamadır. Ameliyatın gerçekleşmesi için hastane, komisyon raporları, mahkeme kararı gerekmektedir.

Cinsiyet Değiştirmenin Hukuki Yönü Nedir?

TMK 40. -Cinsiyet değişikliğinde; cinsiyetini değiştirmek isteyen kimse, şahsen başvuruda bulunarak mahkemece cinsiyet değişikliğine izin verilmesini isteyebilir. Ancak, iznin verilebilmesi için, istem sahibinin on sekiz yaşını doldurmuş bulunması ve evli olmaması; ayrıca transseksüel yapıda olup, cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunluluğunu ve üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun bulunduğunu bir eğitim ve araştırma hastanesinden alınacak resmi sağlık kurulu raporuyla belgelemesi şarttır. Verilen izne bağlı olarak amaç ve tıbbi yöntemlere uygun bir cinsiyet değiştirme ameliyatı gerçekleştirildiğinin resmi sağlık kurulu raporuyla doğrulanması halinde, mahkemece nüfus sicilinde gerekli düzeltmenin yapılmasına karar verilir. Ayrıca; cinsiyet değiştirmek oldukça maliyetli bir işlemdir.

Cinsiyet geçiş operasyonundan pişman olup eskiye dönmek mümkün mü?

Uzmanların kesinlikle onay vermediği bir durum bu. Zaten bu operasyonların öncesinde psikolojik olarak bir heyet incelemesi yapılıyor. Ancak uyumlanamama, depresyon ve toplum baskısı gibi sebepler yüzünden eski cinsiyetine dönmek isteyen insanlar da var. Böyle durumlarda ameliyat ve cerrahi müdahale, istisnai durumlar dışında gerçekleştirilmiyor.

 

 

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU NE DİYOR?

Biyolojik cinsiyetine cerrahi müdahalede bulunulan kişiler iki gruptur:

a. Cinsel gelişim bozukluğu olan kişiler (hünsa/interseks): Bu tarz biyolojik ve genetik hastalıkların tıbben teşhis edilerek hasta üzerinde hormonal veya cinsiyet düzeltme gibi cerrahi tedavi yöntemlerinin uygulanmasında dinen bir sakınca yoktur. Burada esas olan, tıbbi müdahalenin baskın olan genetik ve biyolojik cinsiyeti ortaya çıkarmak üzere yapılmasıdır.

b. Cinsel kimlik bozukluğu (transseksüellik) olan, yani kendisini karşı cinse ait hissedip, karşı cinse benzeme isteği duyan kişiler: Bu tarz psikolojik rahatsızlıkları gerekçe göstererek cinsiyet değiştirme ameliyatı yaptırmak ise caiz değildir. Bu şekilde bedene yapılan müdahale, hem doktor hem de yaptıran kişi açısından büyük günahtır.

İnsan nesli erkek ve dişi olmak üzere iki ayrı cinsiyette yaratılmıştır. İnsan neslinin devamı da bu nizama bağlanmıştır (Nisâ, 4/1).   İnsanın, yaratılıştan sahip olduğu bu cinsiyeti ve fıtratı değiştirmeye çalışması dinen yasaklanmıştır. Zira fıtratı değiştirme girişimlerinin şeytanın bir telkini olduğu Kur’an-ı Kerim’de açıkça bildirilmiştir: “Onları mutlaka saptıracağım, mutlaka onları kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de (putlara adamak için) hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de Allah’ın yarattığını değiştirecekler.” (Nisâ, 4/119).

Ayrıca İslam’da karşı cinse benzemek ve bu özentinin/temayülün önünü açacak tutum ve fiiller de yasaklanmıştır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de: “Kadına benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara Allah lanet etsin.” buyurmuştur (Buhârî, Libâs, 61-62; Ebû Dâvûd, Libâs, 30). Yine Allah Resulü (s.a.s.), kız çocuklara özgü giyecekleri erkek çocuklar üzerinde görünce hoşnutsuzluk gösterip müdahale etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 171). Sonuç olarak, cinsel kimlik bozukluğu olan kişiler, bedenlerine cerrahi müdahale yerine biyolojik cinsiyetlerini kabullenme yolunda psikolojik tedavi yöntemlerine ısrarla devam etmelidirler.