Milli Eğitim Bakanlığı müfredatını uygulayan Mehmet Vehbi Bolak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Balıkesir’de başka hiçbir lisede olmayan bölümleri ve sağladığı uygulamalı ders yanı sıra staj imkanlarıyla öğrencilerin eğitimlerine büyük katkı sağlıyor.

Bazı binalar vardır, yanından geçerken sizi içeri çeker. Bazen aldığınız bir kokuya kapılırsınız, bazen duyduğunuz bir sese. Balıkesir Mehmet Vehbi Bolak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bunlardan biri.

Mehmet Vehbi Bolak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Uğur Gözükara, okulunun başarısını, bölümlerini ve gençlere gelecekte katacağı kazanımları yine okulun öğrencisi olan aynı zamanda BİRLİK Gazetesi stajyeri ve geleceğin gazetecisi Aydın Enes Erbaşı’ya anlattı.

Mehmet Vehbi Bolak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yüksek değerli bir okul olduğunu söyleyen Müdür Gözükara, “Tek yaptığımız milli ve manevi değerlerimize bağlı, girişimci ruha ve iyi bir ticari ahlaka sahip, çağın gerektirdiği niteliklere doğrultusunda, kalifiye eleman yetiştirmek ve aynı zamanda üst öğrenime öğrencilerimizi hazırlayabilmektir” dedi.

 

ADALET ALANI

Balıkesir’de tek olmasıyla ön plana çıkan Adalet Bölümü hakkında bilgi veren Müdür Gözükara, önü açık bu bölüm hakkında  şunları söyledi: “Ülkemizde sayılı Balıkesir’de tek olan Adalet Alanı Zabıt Katipliği Dalı, Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı ile adli ve idari yargı sistemi içerisinde yer alan tüm mahkemelerdeki yazı işlemleri yapmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alanımızdır.

Zabıt katipliği dalından mezun olan gençlerimiz ilk derece hukuk, ceza, idare ve vergi mahkemeleri, bölge adliye ve idare mahkemeleri, yüksek mahkemeler, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı, cumhuriyet başsavcılıkları kurumlarında istihdam edilirken yüksek seçim ve seçim kurulları ile noterlikler, hukuk ve avukatlık büroları, bankalar ve sigorta şirketleri ile kamu ve özel kurumların hukuk ile ilgili birimlerinde de iş bulabilmektedirler.

Bugün okulumuz mezunlarından önemli sayıda öğrencimiz Adliyelerde kadrolu personel olarak çalışmaya başlamışlardır. Öğrenciler okulumuz bünyesinde bulunan Adalet Alanı Zabıt Katipliği dalını tercih ederek gelecekte prestijli bir işte çalışmanın yanında, isterseniz aynı zamanda sırasıyla Adalet yüksek okullarına veya Hukuk Fakültesine uzanan bir eğitim sürecini yaşama fırsatı bulabilirler.”

 

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI

Muhasebe alanının tüm sektörlerde vazgeçilmez bir parça olduğunu söyleyen Okul Müdürü Gözükara: “Muhasebe, finans ve borsa hizmetleri tüm sektörlerin vazgeçilmez bir parçasıdır. Mezunlarımızın sektörde iş bulma olanağı fazla olan alanlarımızdan olan Muhasebe ve Finansman Alanı mezunları; kanunda belirtilen şartları yerine getirerek Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavir unvanlarını kazanabilirler. Meslek mensupları; muhasebe ve mali müşavirlik bürolarında, dış ticaret ve finans kuruluşlarının ilgili bölümleri ile ticari işletmelerin muhasebe servislerinde çalışabilirler. Ayrıca her türlü kuruluşun mali işlerle ilgili bölümlerinde çalışabilirler. Mesleğin oldukça geniş bir çalışma alanı mevcuttur”

 

 

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

 

İş bulma oranı yüksek alanlardan birinde Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanı olduğuna dikkat çeken Uğur Gözükara, bu bölümünde tercih edilen alanlar arasında olduğunu söyledi. Gözükara; “Mezunlarımızın sektörde iş bulma olanağı fazla olan alanlarımızdan bir diğeri olan Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Alanı; günlük işler, dava hizmetleri, ofis yönetimi, iletişim, bildirimler ve ödemeler, ofis makineleri, sunum, toplantı ve seyahat hizmetleri ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alanımızdır.

Bu alanın mezunları özel sektör ve kamu kuruluşlarında, hastane, belediye, dernek, oda, baro gibi kurumların ilgili bölümlerinde istihdam edilirler. Ayrıca hukuk, hekimlik, mühendislik, mimarlık bürolarının temel ihtiyacı olan sekreterlik görevlerini en iyi şekilde yapabilecek elemanlardır” dedi.

 

GAZETECİLİK ALANI

Habercilik sektörüne ilk adımının Balıkesir Mehmet Vehbi Bolak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde atılabileceğini dile getiren Gözükara, bu alanın Türkiye’nin gelecekteki başarılı gazetecileri yetiştirmek adına önemli çalışmalar yaptığını belirtti. Basının toplumdaki yeri ve önemine dikkat çeken Mehmet Vehbi Bolak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Uğur Gözükara, “İlimizde yalnızca okulumuzda bulunmasıyla ön plana çıkan bir diğer alanımız olan ‘Gazetecilik Alanı’ medya sektöründe gündemi takip etme, haber değeri taşıyan olaylarla ilgili bilgi ve belgeleri toplama ve haber yazma, televizyon aracılığı ile geniş kitlelere ulaştırılacak haberleri araştırma, toplama, yazma ve kurgulayarak yayına hazır hâle getirme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alanımızdır.

Sayfa sekreterleri; yazılı basın kuruluşları, reklam ajansları, yayınevleri, matbaalar, çeşitli kurum ve kuruluşların basılı yayın birimlerinde çalışırlar. Sizlerde geleceğin parlayan yıldızlarından biri olan habercilik sektöründe yer almak istiyorsanız mesleğe ilk adımı Mehmet Vehbi Bolak MTAL ile atabilirsiniz” şeklinde konuştu.