Londra Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu

Basın ilan kurumunda yayınlanan ilana göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak, En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak, Kamu haklarından yoksun bulunmamak, Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak, Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir, Çok iyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek, Bilgisayar kullanabilmek. (MS Office ve İnternet Uygulamaları) olmak üzere sınav yapılacaktır. Başvuru Süresi Başvurular en geç 15 Haziran 2021, Salı günü mesai bitimine kadar.

İlan hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayın