GÜNMARSİFED’in son toplantısı işbirliği, planlama ve eğitim başlıkları adı altında Kaz Dağlarında gerçekleştirdi. Toplantıda iş dünyasının işbirliğinin arttırılması konusu görüşüldü.

Güney Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GÜNMARSİFED ) son toplantısını işbirliği, planlama ve eğitim başlıkları adı altında Kaz Dağlarında gerçekleştirdi.

GÜNMARSİFED Başkanı Abdullah Bekki başkanlığında yapılan iki günlük çalışma toplantısında ana konu Güney Marmara Bölgesinde işletmeler arasında işbirliğini arttırmak ve iletişimi güçlendirerek işbirlikleri sayesinde bölge katma değerini arttırmak üzerine kurgulandı.

 

BEKKİ: “BÖLGE EKONOMİSİNE KATKI VERMEK İSTİYORUZ”

Toplantıda konuşan GÜNMARSİFED Başkanı Abdullah Bekki; GÜNMARSİFED Çatısı altında Güney Marmara İşletmeleri arasında yakın bir işbirliği çalışması gerçekleştiğini söyleyerek, bu işbirliğini geliştirmek, bölge iletişimini arttırmak ve bunun sonucu olarak bölgenin katma değer artışına katkı yapmak istediklerini ifade etti.

Başkan Abdullah Bekki: “ Güney Marmara Bölgesi büyük potansiyel ve yerel dinamikleri ile ülkemizin en şanslı coğrafyasında yer almaktadır. Bölge dinamiklerinin organize ve ortak akıl ile işbirliğini güçlendirmesi bölgemize mutlak çok büyük bir ivme kazandıracaktır. GÜNMARSİFED olarak en büyük amacımız bu ivmeye katkı yapmaktır. Bu sebeple gerçekleştirdiğimiz organizasyon türü organizasyonlarla çok daha geniş katılımlı bir şekilde ve “Ticaret Köprüsü” niteliği taşıyacak organizasyonlara imza atacağız.

Bölgemiz için, bölge iş hayatı ve istihdamı için var gücümüz ile çalışıyoruz. Bugün Türkiye’de insan kaynakları stratejisi konusunda önemli uzmanlardan biri olan Sayın Gürkan Özken’den aldığımız seminerin ana sebeplerinden bir tanesi de bölge istihdamını verimli ve güçlü bir şekilde şekillendirerek bölge ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmesine katkı vermektir. Bu amaçla işletmelerimizi dinliyoruz, çalışanlarımızı dinliyoruz, bölgemizde iş hayatı ve istihdam ile ilgili gözlemlerde bulunuyoruz. Bu çalışmalarımızın verimini alarak bölge ekonomisine katkı vermek istiyoruz. Bu amaçla, Balıkesir ve Çanakkale’nin başta STK’lar ve işletmelere olmak üzere, illerin yönetimlerini de kapsayan çok daha yakın işbirliğine mutlak ihtiyaç vardır.” Dedi.

Öte yandan iki günlük toplantı programına Başkan Abdullah Bekki, Başkan Yardımcısı ve ÇASİAD Başkanı Semih Başaran, Başkan Yardımcısı ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi İsa Tamer Çelik, Başkan Yardımcısı ve BİSİAD Başkanı İsmail Özer, Yönetim Kurulu Üyesi ve BASİAD Başkanı Ümit Baysal, BANSİAD Başkanı Funda Dedeoğlu, BAGİAD adına GÜNMARESİFED Delegesi Cehhun Ercan, Yönetim Kurulu Üyesi Özge Aretlik, Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri ve GÜNMARSİFED delegeleri katılım sağladı.